O nama
Usluge
Kontakti
Pitanje

Opis naših usluga

Knjigovodstvo

 • Kompletiranje dokumentacije po vrstama promena
 • Provera zakonske ispravnosti dokumentacije
 • Kontiranje
 • Knjiženje (dnevnik i glavna knjiga)
 • Analitička evidencija kupaca i dobavljača (druge evidencije po potrebi)
 • Evidencija nabavke i otudjenja osnovnih sredstava
 • Obračun amortizacije
 • Robno materijalno knjigovodstvo
 • Izrada kalkulacija
 • Obračun proizvodnje (pogonsko knjigovodstvo)
 • Sastavljanje periodičnih internih izveštaja (po potrebi)
 • Sastavljanje godišnjeg računa
 • Sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja
 • Saradnja sa revizorima pri vršenju revizije finansijskih izveštaja

Finansijska operativa

 • Obračun ličnih dohodaka zaposlenih (sa potrebnim obrascima)
 • Izrada godišnjeg obrasca M-4
 • Obračun primanja po ugovorima o delu, autorskom honoraru i drugim ličnim primanjima
 • Vodjenje blagajne

Porezi

 • Obračun poreza na dodatu vrednost
 • Sastavljanje obračuna pdv
 • Sastavljanje poreskih prijava, poreskih bilansa, poreza na imovinu, i drugih poreskih obračuna i izveštaja
 • Ostali porezi

Dinamika, odgovornost

Konsultacije i praćenje propisa

Obzirom na česte izmene zakonskih propisa, neophodno je stalno praćenje izmena zakona, konsultacije, tumačenje i pružanje saveta u pogledu primene zakona i drugih propisa. Blagovremeno vas izveštavamo o svim promenama zakonskih i drugih propisa.

Dinamika, odgovornost

Svi napred navedeni poslovi vrše se u kontinuitetu, zavisno od dinamike nastalih aktivnosti.

Rok za dostavljanje dokumentacije je 3 dana od dana nastalih promena. Rok za obradu dokumentacije je 5 dana od dana dostavljanja.

"Konto Plus" snosi odgovornost za zakonitost, tačnost i ažurnost vodjenja preuzete dokumentacije. Ne snosimo odgovornost za suštinsku ispravnost preuzete dokumentacije.

Ukazujemo vam na neispravnu dokumentaciju u cilju otklanjanja nedostataka. Zagarantovana je tajnost vaseg poslovanja.

© All rights reserved KONTO PLUS DOO BEOGRAD 2018.